Preke

30/11/2014 - Advent Reeks: Wat die engele vir jou wil sê...een vers wat alles kan verander

Prediker: Riaan Bezuidenhout:

Ons skop af met ons Advent Reeks en Riaan praat met ons oor die tema "Wat die engele vir jou wil sê, een vers kan alles verander".

File size11344 K
Downloads27
DateMon 12/01/2014 @ 08:03
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

23/11/2014 - Dankie: Nehemia

Prediker: Koos van der Merwe

Koos sluit die reeks "Dankie" vir ons af en gesels met ons oor "Nehemia".

Preek Nota's/Skrifgedeeltes:

Ephesians 1:15-19The Message (MSG)
15-19 That’s why, when I heard of the solid trust you have in the Master Jesus and your outpouring of love to all the followers of Jesus, I couldn’t stop thanking God for you—every time I prayed, I’d think of you and give thanks. But I do more than thank. I ask—ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory—to make you intelligent and discerning in knowing him personally, your eyes focused and clear, so that you can see exactly what it is he is calling you to do, grasp the immensity of this glorious way of life he has for his followers, oh, the utter extravagance of his work in us who trust him—endless energy, boundless strength!


Ps 103:2
Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!


Romans 12:3 MSG
I’m speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me, and especially as I have responsibilities in relation to you. Living then, as every one of you does, in pure grace, it’s important that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it all to you. The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what he does for us, not by what we are and what we do for him.


KOLOSSENSE 3:15
En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.


KOLOSSENSE 4:2
Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar...


1 TESSALONISENSE 5:18
Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.


1 TIMOTEUS 1:12
Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel...


HEBREËRS 12:28
Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil...


Luke 7:43-47 
Simon answered, “I suppose the one who was forgiven the most.” “That’s right,” said Jesus. Then turning to the woman, but speaking to Simon, he said, “Do you see this woman? I came to your home; you provided no water for my feet, but she rained tears on my feet and dried them with her hair. You gave me no greeting, but from the time I arrived she hasn’t quit kissing my feet. You provided nothing for freshening up, but she has soothed my feet with perfume. Impressive, isn’t it? She was forgiven many, many sins, and so she is very, very grateful. If the forgiveness is minimal, the gratitude is minimal.”


2 Cor 9:12-13 MSG
You show your gratitude through your generous offerings to your needy brothers and sisters, and really toward everyone.

File size9104 K
Downloads17
DateMon 12/01/2014 @ 07:36
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

16/11/2014 - Dankie: Dankofferdiens 2014

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reeks "Dankie...", omdat November ons maand van dankbaarheid is. Koos lei dan ook vir ons die jaar se Dankofferdiens.

Preek Nota's/Skrifgedeeltes:

Ephesians 1:15-19The Message (MSG)
15-19 That’s why, when I heard of the solid trust you have in the Master Jesus and your outpouring of love to all the followers of Jesus, I couldn’t stop thanking God for you—every time I prayed, I’d think of you and give thanks. But I do more than thank. I ask—ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory—to make you intelligent and discerning in knowing him personally, your eyes focused and clear, so that you can see exactly what it is he is calling you to do, grasp the immensity of this glorious way of life he has for his followers, oh, the utter extravagance of his work in us who trust him—endless energy, boundless strength!


Ps 103:2
Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!


Romans 12:3 MSG
I’m speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me, and especially as I have responsibilities in relation to you. Living then, as every one of you does, in pure grace, it’s important that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it all to you. The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what he does for us, not by what we are and what we do for him.


KOLOSSENSE 3:15
En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar.


KOLOSSENSE 4:2
Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar...


1 TESSALONISENSE 5:18
Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.


1 TIMOTEUS 1:12
Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel...


HEBREËRS 12:28
Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag, soos Hy dit wil...


Luke 7:43-47 
Simon answered, “I suppose the one who was forgiven the most.” “That’s right,” said Jesus. Then turning to the woman, but speaking to Simon, he said, “Do you see this woman? I came to your home; you provided no water for my feet, but she rained tears on my feet and dried them with her hair. You gave me no greeting, but from the time I arrived she hasn’t quit kissing my feet. You provided nothing for freshening up, but she has soothed my feet with perfume. Impressive, isn’t it? She was forgiven many, many sins, and so she is very, very grateful. If the forgiveness is minimal, the gratitude is minimal.”


2 Cor 9:12-13 MSG
You show your gratitude through your generous offerings to your needy brothers and sisters, and really toward everyone.

File size12615 K
Downloads10
DateMon 11/24/2014 @ 07:34
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

09/11/2014 - Dankie: Vir Insig

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reeks "Dankie...", want November is ons maand van dankbaarheid. Koos gesels met ons oor die tema "vir insig".

Preek Nota's/Skrifgedeeltes:

Nuwe Testament Skriflesing
 

Luke 11:33-35 Living Bible (TLB)

33 “No one lights a lamp and hides it! Instead, he puts it on a lampstand to give light to all who enter the room. 34 Your eyes light up your inward being. A pure eye lets sunshine into your soul. A lustful eye shuts out the light and plunges you into darkness. 35 So watch out that the sunshine isn’t blotted out.

Ou Testament Skriflesing

1 Kon 3:5-15

Daar in Gibeon het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou gee?”
Toe sê Salomo: “U het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor U. U het hierdie groot trou aan hom bewys en vir hom 'n seun gegee wat vandag op sy troon sit.
Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare
en ek moet regeer oor die volk wat deur U uitgekies is, 'n groot volk, te veel om te tel.
Gee my die gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg sal regeer en in alles insig sal hê, want wie kan uit homself hierdie groot volk van U regeer!”
Die Here het dit goedgevind dat Salomo dít gevra het.
Hy het vir hom gesê: “Omdat dít jou versoek is en jy nie vir jou 'n lang lewe, of rykdom, of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is,
sal Ek aan jou versoek voldoen. Ek gee aan jou wysheid en insig soos niemand vóór jou gehad het of ná jou sal hê nie.
Ook wat jy nie gevra het nie, gee Ek aan jou: rykdom en aansien, sodat daar onder die konings niemand soos jy sal wees solank jy leef nie.
As jy jou in jou optrede hou aan my voorskrifte en gebooie soos jou vader Dawid gedoen het, sal Ek jou ook nog 'n lang lewe gee.”
Toe Salomo wakker word, het hy besef dat die Here in 'n droom aan hom verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem toe, en daar het hy voor die verbondsark van die Here gaan staan en brandoffers en maaltydoffers gebring.

Evangelie Skriflesing

Ephesians 1:15-19 The Message (MSG)

15-19 That’s why, when I heard of the solid trust you have in the Master Jesus and your outpouring of love to all the followers of Jesus, I couldn’t stop thanking God for you—every time I prayed, I’d think of you and give thanks. But I do more than thank. I ask—ask the God of our Master, Jesus Christ, the God of glory—to make you intelligent and discerning in knowing him personally, your eyes focused and clear, so that you can see exactly what it is he is calling you to do, grasp the immensity of this glorious way of life he has for his followers, oh, the utter extravagance of his work in us who trust him—endless energy, boundless strength!

Ons dank God vir sy woord en bid saam:
My hart is oop vir u woord, o Heer.
Spreek tot my.
File size7768 K
Downloads21
DateThu 11/13/2014 @ 03:28
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

26/10/2014 - Fiëst en Route 2014: Beyers Truter

Prediker: Beyers Truter

Beyers Truter van Beyerskloof wyne is ons gasspreker vir die oggend en deel met ons sy getuienis.
File size8999 K
Downloads60
DateWed 10/29/2014 @ 01:42
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD
< BACK  1 of 42  NEXT >