Preke

22/02/2015 - To bow or not to bow: Wie is in beheer

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reeks "To bow or not to bow" en Koos gesels met ons oor die tema "Wie is in beheer".
File size12853 K
Downloads51
DateMon 02/23/2015 @ 12:50
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

15/02/2015 - To bow or not to bow: Jou een groot probleem

Prediker: Koos van der Merwe

Ons skop vandag af met 'n nuwe reeks met die tema "To bow or not to bow - that is the question" en vandag se tema is "Jou een groot probleem".
File size9794 K
Downloads85
DateMon 02/16/2015 @ 07:12
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

08/02/2015 - Lang krisisse met kort oplossings

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reeks "Lang krisisse met kort oplossings" en Koos gesels vandag met ons oor die tema "Hoop".
File size11118 K
Downloads 69
DateSun 02/08/2015 @ 07:56
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

01/02/2015 - Lang krisisse met kort oplossings

Prediker: Koos van der Merwe

Ons is tans besig met die reek "Lang krisisse met kort oplossings" en Koos lei die tema vir ons.

Liturgie en Skriflesing:

Die aarde het 'n boodskap.  Alles om ons roep dit uit.  Alles spel wysheid. Orde.  Ewige wette bepaal die ritmes van die oneindige heelal.  Ja, die aarde het 'n boodskap.  Ons glo hierdie boodskap. Die boodskap van ontwerp. Orde. Wysheid. Ewige wysheid.

Jesus het gesê dat die hare van jou hoof getel is. Hy het gesê dat God die wêreld liefhet. Jy is deel van die wêreld. Hy het jou lief. Hy stel in jou belang. Jesus het gesê dat sy Vader nie wil hê dat selfs net een mens moet verdwaal nie, verlore moet gaan nie.

Die God wat die heelal beheer wil jou help om te lewe. Hy wil jou lei om die regte besluite te neem. Hulle wat in Hom glo, hoef nie verward of bevrees te wees nie.

Vertrou Hom met jou besluite. Met die onbekende toekoms. Met die pad voor jou.  Ek kies u weë Here.  As U my lei is ek veilig.


Ons word stil voor die Woord…

Psalm 40:4-8 (The Message)

The world’s a huge stockpile of GOD-wonders and God-thoughts. I start talking about you, telling what I know, and quickly run out of words. Doing something for you, bringing something to you—that’s not what you’re after. Being religious, acting pious—that’s not what you’re asking for. You’ve opened my ears so I can listen. (You have given me the capacity to hear and obey… Amplified Bible). So I answered, “I’m coming. I read in your letter what you wrote about me… That’s when God’s Word entered my life, became part of my very being. 


Mat. 21:28-32

Maar wat dink julle? ’n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en sê: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê; en hy antwoord en sê: Ja, heer. En hy het nie gegaan nie. Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle antwoord Hom: Die eerste. Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie; maar die tollenaars en die hoere het hom geglo. En julle het dit gesien en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. 


Jakobus 4:13-17

Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak — julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ’n damp wat vir ’n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in jul grootpratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.
File size11536 K
Downloads62
DateSun 02/01/2015 @ 01:24
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD

25/01/2015 - Lang krisisse met kort oplossings

Prediker: Koos van der Merwe

Ons skop af met 'n nuwe reeks: "Lang krisisse met kort oplossings".

Skrifgedeeltes/Preek Nota's:

OT:

Esra 9:8-9
Nou, ’n kort oomblikkie, het daar vir ons genade gekom van die Here ons God. Hy het die klompie van ons laat vrykom en ons hier in sy heilige plek vastigheid gegee. Ons God het ons weer laat lewe, ons ’n oomblik laat asem skep na ons slawerny. Ons was slawe, maar ons God het ons nie slawe laat bly nie. Hy het die Persiese konings goedgesind gemaak teenoor ons, en hulle het ons die kans gegee: ons kon die tempel van ons God opbou, ons kon hom uit sy ruïnes laat herrys, ons het ’n toevlug gekry hier in Juda en Jerusalem.


Evangelie:

Johannes 11:39-44
Jesus sê: Neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir Hom: Here, hy ruik al, want hy is al vier dae dood
Jesus sê vir haar: Het Ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U My gestuur het. En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ’n groot stem geroep: Lasarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ’n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.

NT:

Filippense 4:8 (Amplified Bible)
For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things [fix your minds on them].


File size11779 K
Downloads43
DateMon 01/26/2015 @ 10:22
AuthorRuan Venter
Download DOWNLOAD
< BACK  1 of 44  NEXT >